План обиласка издвојених одељења од 22. до 26. јануара 2018.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Понедељак, 22.1. Марина Перић, педагог ·         Доње Међурово (8.30 – 10.30)

·         Чокот

Уторак, 23.1. Александар Радовановић, психолог ·         Мрамор (13.00 – 14.00)

·         Чокот

Иван Митић, социјални радник ·         Мраморски Поток (8.00 – 12.00)

·         Чокот

Среда, 24.1. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Доње Међурово (12.30 – 13.15)

·         Чокот

Четвртак, 25.1. Миљан Бојанић, директор ·         Крушце (9.00 – 10.00)

·         Чокот

Петак, 26.1.2018. Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·         Крушце (9.00 – 10.00)

·         Ново Село, Мрамор

Соња Марковић Томић, социјални радник ·         Лалинац (7.30 – 10.00)

·         Чокот

 

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.