План обиласка издвојених одељења од 15. до 19. јануара 2018.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Понедељак, 15.1. Манди Живковић, помоћник директора ·       Мрамор (11.00 – 12.00)

·       Ново Село

Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·       Мрамор (11.00 – 12.00)

·       Чокот

Марина Перић, педагог ·       Лалинац (11.00 – 13.00)

·       Ново Село

Уторак, 16.1. Иван Митић, социјални радник ·       Горње Међурово (7.30 – 9.00)

·       Чокот

Среда, 17.1. Миљан Бојанић, директор ·       Бубањ (9.00 – 10.00)

·       Чокот

Соња Марковић Томић, социјални радник ·       Бубањ (9.00 – 10.00)

·       Мрамор

Петак, 19.1.2018. Александар Радовановић, психолог ·       Крушце (8.00 – 9.00)

·       Ново Село