Педагошки колегијум и Наставничко веће

Састанак Педагошког колегијума биће одржан у четвртак, 18. 1. 2018. у 11.45.

Дневни ред:

  1. Утврђивање плана школских такмичења;
  2. Разно.

Заказујем седницу Наставничког  већа за четвртак, 18.1.2018. године, у 12.15 и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Усвајање плана школских такмичења;
  3. Усвајање Анекса Годишњег плана рада;
  4. Припреме за прославу Савиндана;
  5. Разно.

Тога дана часови ће бити скраћени само у преподневној смени – трајаће по 35 минута. Поподневна смена почиње уобичајено, у 13.30.

Директор

Миљан Бојанић

У прилогу је исто обавештење за огласну таблу.  Pedagoski Nastavnicko