План посета издвојеним одељењима од 15. до 19. јануара