План активности за јануар

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ДАТУМ НАПОМЕНА
АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ТИМОВИ И СТРУЧНА ВЕЋА ПЛАНИРАЛИ  ГОДИШЊИМ ПЛАНОМ РАДА
Школско такмичење из математике СВ за математику

СВ учитеља

19.1.2018. Сви реализатори активности треба да правовремено попуне план реализације активности и пошаљу га помоћнику директора и педагогу. Након реализоване активности, треба да проследе материјал за сајт школе. Ово се односи и на активности које се реализују са децом, које нису планиране на почетку школске године.

Организатори школских такмичења треба правовремено да обавесте Манди Живковић и Драгану Леповић Стефановић о месту и времену реализације такмичења и евентуалној потреби за додатном подршком  (штампање тестова, помоћ у реализацији такмичења, обезбеђивање  простора и сл).

 

Школско такмичење из страних језика СВ за стране језике 23.1.2018.
Школско такмичење из физике наставнице физике 26.1.2018.
Литерарни конкурс поводом Савиндана СВ за разредну наставу, СВ за српски језик  
Приредба поводом Савиндана СВ за српски језик, СВ за разредну наставу 27.1.2018.
Светосавски шаховски турнир Света Бојковић  
Књижевна олимпијада – школско такмичење (7. и 8. р) СВ за српски језик 29.1.2018.
Школско такмичење из хемије наставник хемије 30.1.2018.
Планирани састанци
Педагошки колегијум 18.1.2018.
Наставничко веће 18.1.2018.