План активности за време распуста

За време распуста биће отворене школе у Чокоту и Новом Селу, с тим што ће се само у Новом Селу грејати цела школа.

Четвртак, 4. јануар 2018.  

10 сати,  Ново Село

-Састанак учитеља у вези са расподелом гратиса за рекреативну наставу и екскурзију;

-Стручно веће за разредну наставу (после састанка).

 

Петак, 5. јануар 2018.

10 сати, Ново Село

-Састанак одељенских старешина старијих разреда у вези са расподелом гратиса за екскурзију;

– Стручна већа за области предмета (после састанка).

У прилогу је исто обавештење које треба ставити на огласну таблу.

Директор

Миљан Бојанић

Plan aktivnosti za vreme raspusta