Обавештење за одељенске старешине старијих разреда

Одељенске старешине старијих разреда треба да ажурирају оцене у електронском дневнику. (Обавештење ставити на огласну таблу)

Директор

Миљан Бојанић