OБАВЕШТЕЊЕ – Петарде нису играчке

Поштовани родитељи/ старатељи ,
С обзиром на то да нам се ближе новогодишњи празници, а поучени искуством из предходних година у вези са коришћењем пиротехничких средстава, саветујемо вам да превентивно делујете како не би дошло до нежељених последица.
Петарде могу да нанесу тешке повреде онима који их бацају и онима у чијој близини експлодирају. У рукама деце оне често постају и опасно оружје, јер експлозија ових „играчака“ за последицу може да има губитак прстију, шаке, тешке опекотине, па чак и смрт.
Учешће у куповини, продаји, дистрибуцији или коришћењу пиротехничких средстава кажњиво је и обавеза школе је да у случају када има сазнања о горе наведеним поступцима у школи и школском дворишту поступи у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, обавести Полицијску управу и предузме све неопходне мере према ученику (члан 83) и родитељу/старатељу (члан 84) .
Петарде нису играчке!
Славимо безбедно!
Тим за безбедност
Директор
Миљан Бојанић