План обиласка издвојених одељења од 18. 12. 2017. до 22.12.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Четвртак, 21. 12. 2017. Миљан Бојанић, директор ·       Горње Међурово (8.30 – 9.30)

·       Чокот

Миле Пенков, бибиотекар и помоћник директора ·       Доње Међурово (9.30 – 10.30)

·       Чокот

Марина Перић, педагог ·       Лалинац (12.30 – 13.30)

·       Чокот

Александар Радовановић, психолог ·       Мрамор (8.00 – 10.00)

·       Чокот

Петак, 22. 12. 2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·       Бубањ (8.00 – 10.00)

·       Чокот

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.