Обавештење

У складу са дописом Министарства просвете, подсећам вас  на обавезу поштовања ритма радног дана у реализацији свих облика наставе и ваннаставних активности (допунска и додатна настава, секције…). Из Министарства такође упозоравају на потребу појачаног дежурства у школи и школском дворишту, као и да треба да се води рачуна да часови почињу на време,  да се поштује дневни распоред и време завршетка наставе (да наставници не касне на часове, да не скраћују самоиницијативно часове и сл).

(У прилогу је исто обавештење за огласну таблу)   ОБАВЕШТЕЊЕ

Директор

Миљан Бојанић