ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ И ПОМОЋНЕ РАДНИКЕ

Дежурни наставници треба у предстојећем претпразничном периоду посебно да обрате пажњу на евентуалну употребу пиротехничких средстава у школи или њеној близини. Поред превентивног деловања, што је обавеза свих одељенских старешина, стручне службе и Тима за безбедност, треба имати на уму да је употреба пиротехничких средстава кажњива и да је обавеза школе да, у случају њихове употребе у школи или ван ње, обавести Полицијску управу.

Такође, потребно је да се дежурни наставници и помоћни радници придржавају утврђених процедура у вези са обезбеђењем улаза у школу и контроли кретања родитеља, али и других страних лица по школи.

(У прилогу је исто обавештење за штампање. Руководиоци одељења са обавештењем треба да упознају  и помоћне раднике.)ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДЕЖУРНЕ НАСТАВНИКЕ И ПОМОЋНЕ РАДНИКЕ

Директор

Миљан Бојанић