План посета издвојеним одељењима од 11. до 15. децембра