План обиласка издвојених одељења од 11. 12. 2017. до 15.12.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Среда, 13.12. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Доње Међурово (12.30 – 13.20)

·         Чокот

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·         Чокот

·         Мрамор (10.30 – 11.30)

Четвртак, 14. 12. Миљан Бојанић, директор ·         Доње Међурово (8.30 – 9.30)

·         Чокот

Манди Живковић ·         Ново Село

·         Крушце (10.30 – 11.30)

Петак, 15. 12. Александар Радовановић, психолог ·         Лалинац (7.30 – 10.00)

·         Ново Село

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.