Обавештење за разредне старешине старијих разреда

Одељенске старешине старијих разреда треба  да ажурирају оцене у електронском дневнику сваких 15 дана. Сви они који нису ажурирали оцене од родитељских састанака, треба то да ураде одмах.

Директор

Миљан Бојанић