План посета издвојеним одељењима од 4.12. 2017. до 8.12.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Уторак, 5.12. Иван Митић ·         Доње Међурово (7.30 – 8.30)

·         Чокот

Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Ново Село

·         Мрамор (11.00 – 13.30)

Среда, 6.12. Александар Радовановић, психолог ·         Мраморски Поток (8.00 – 12.00)

·         Ново Село

Четвртак, 7.12. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Крушце (8.00 – 10.30)

·         Ново Село

Миљан Бојанић, директор ·         Мрамор (8.30 – 9.30)

·         Чокот

Манди Живковић, помоћник директора ·         Лалинац (11.00 – 12.15)

·         Ново Село

 

 

Напомена: Унети су само дани када се због посете издвојеном одељењу мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.

 

Директор

Миљан Бојанић