Тематска недеља

Уколико нисте у току недеље реализовали активности везане за тематску недељу, то можете урадити и следеће недеље. Будући да осим стручног већа за српски језик, нико није послао план активности, потребно је да председници стручних већа доставе извештај о активностима током тематске недеље.

Директор

Миљан Бојанић