План обиласка издвојених одељења од 27.11. 2017. до 1.12.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Среда, 29.11.2017. Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·       Лалинац (11.00 – 12.00)

·       Чокот

Соња Марковић Томић, социјални радник ·       Лалинац (11.00 – 12.00)

·       Мрамор

Четвртак, 30.11.2017. Марина Перић, педагог ·       Лалинац (7.30 – 10.00)

·       Чокот

Петак, 1.12.2017. Манди Живковић, помоћник директора ·       Доње Међурово (7.30 – 8.30)

·       Чокот

Соња Марковић Томић, социјални радник ·       Чокот

·       Доње Међурово (14.00 – 15.00)

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.