Часови предметне наставе у 4. разреду – обавештење

Према Закону о основном образовању и васпитању, потребно је организовати часове предметне наставе у одељењима четвртог разреда.

У нашој школи, због разуђености, организација ће бити оваква:

  1. За ученике из Новог Села, Чокота и Мрамора, предметни наставници који сада предају осмом разреду (осим физике и хемије) треба да одрже по један час у полугодишту;

 

  1. За ученике из осталих издвојених одељења по једанпут у полугодишту биће организован долазак ученика четвртог разреда у школе у које ће кренути од петог разреда како би упознали своју будућу школу и ту ће присуствовати часовима предметне наставе (о томе ћете бити обавештени).

Закон о основном образовању и васпитању

Члан 35

Школа је дужна да за ученике четвртог разреда организује часове предметне наставе ради упознавања ученика са предметним наставницима који ће реализовати наставу у петом разреду.

Часови предметне наставе из става 1. овог члана планирају се на основу програма наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања, у сарадњи учитеља и одговарајућих наставника предметне наставе.

Часове предметне наставе за ученике четвртог разреда реализују сви наставници предметне наставе из става 1. овог члана, по два пута у току школске године, односно једанпут у току полугодишта.

Школа може, с истим циљем и на исти начин, да организује часове предметне наставе и за ученике од првог до трећег разреда.

Директор

Миљан Бојанић