План обиласка издвојених одељења од 20.11. 2017. до 24.11.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Уторак, 21.11.2017. Миљан Бојанић, директор ·         Мрамор (8.30 – 9.30)

·         Чокот

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·         Горње Међурово (10.00 – 11.00)

·         Чокот

Иван Митић, социјални радник ·         Доње Међурово (7.30 – 9.00)

·         Чокот

Среда, 22.11.2017. Соња Марковић Томић, социјални радник ·         Лалинац (8.00 – 10.00)

·         Мрамор

Марина Перић, педагог ·         Крушце (10.15 – 12.00)

·         Чокот

Четвртак, 23.11.2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Ново Село

·         Мрамор (12.45 – 13.45)

Петак, 24.11.2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Мраморски Поток (8.00 – 12.00)

·         Чокот

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.