План обиласка издвојених одељења од 13.11. 2017. до 17.11.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Понедељак, 13.11.2017. Манди Живковић, помоћник директора ·         Ново Село

·         Мрамор, 10.00 – 11.00

·         Ново Село

Среда, 15.11.2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Доње Међурово (12.30 – 13.30)

·         Чокот

Четвртак, 16.11.2017. Соња Марковић Томић, социјални радник ·         Крушце (13.00-15.00)

·         Мрамор

Петак, 17.11.2017. Александар Радовановић, психолог ·         Горње Међурово (7.00 – 10.00)

·         Ново Село

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.