Седница Наставничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за уторак, 14. новембар 2017. у 11.45, и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у првом класификационом периоду;
  3. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика у првом класификационом периоду;
  4. Избор представника запослених у Школском одбору;
  5. Разно.

 

Родитељски састанци одржаће се 14. новембра 2017. према следећем распореду:

18 часова – за она одељења која те недеље иду после подне у школу;

19 часова – за она одељења која те недеље иду пре подне у школу.

 

НАПОМЕНА: Часови ће 14. новембра 2017.  због одржавања седнице Наставничког већа и родитељских састанака трајати по 30 минута у обе смене. Поподневна смена почеће уобичајено, у 13.30.

Директор

Миљан Бојанић