План обиласка издвојених одељења од 6.11. 2017. до 8.11.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Понедељак, 6.11.2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Доње Међурово (12.30 – 13.20)

·         Чокот

Уторак, 7.11.2017. Миљан Бојанић, директор ·         Мрамор (8.30 – 9.30)

·         Чокот

Иван Митић, социјални радник ·         Доње Међурово (8.00 – 9.00)

·         Чокот

Среда, 8.11.2017. Марина Перић, педагог ·         Чокот

·         Лалинац (14.00 – 15.00)

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.