Обавештење – седнице

Заказујем седницу Наставничког већа за среду, 8. новембар 2017. године, у 12 часова и предлажем следећи дневни ред:

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Формирање комисије за избор представника запослених у Школском одбору.

Седнице одељенских већа одржаће се у одмах по завршетку седице Наставничког већа.

Дневни ред:

  1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом класификационом периоду;
  2. Анализа успеха и дисциплине ученика у првом класификационом периоду.

Тога дана ће часови трајати по 30 минута само у преподневној смени. Поподневна смена почиње уобичајено, у 13.30, а часови тада нису скраћени.

НАПОМЕНА:

Седница Наставничког већа (са дневним редом везаним за тромесечје и избор представника запослених у Школском одбору) одржаће се и у уторак, 14.новембра 2017, у 11.45. Тога дана биће одржани и родитељски састанци (од 18 и 19 часова), а настава ће трајати по 30 минута у обе смене.

 

3.11.2017.

Директор

Миљан Бојанић