План обиласка издвојених одељења од 30.10. 2017. до 3.11.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
Уторак, 31.10. 2017. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·         Ново Село

·         Мрамор (9.45 – 11.30)

·         Крушце (11.45 – 13.20)

Марина Перић, педагог ·         Лалинац (7.30 – 10.00)
Четвртак, 2.11.2017. Миљан Бојанић, директор ·         Мраморски Поток (9.00 – 10.00)
Александар Радовановић, психолог ·         Доње Међурово (7.30 – 10.30)

·         Чокот

Петак, 3.11.2017. Манди Живковић, помоћник директора ·         Лалинац (7.30 – 10.00)

·         Чокот

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·         Ново Село (9.00 – 13.30)

·         Крушце (12.30 – 13.30)

·         Мрамор (13.30 – 15.30)

Соња Марковић Томић, социјални радник ·         Бубањ (9.30 – 10.30)

·         Чокот

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.