Додатак претходном обавештењу о скраћењу часова

Претходно обавештење о скраћењу часова односи се само на Чокот.