План обиласка издвојених одељења од 23. 10. 2017. до 27. 10.2017.

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
уторак, 24.10. Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·         Доње Међурово 10.00 – 11.00

·         Чокот

Иван Митић, социјални радник ·         Мраморски Поток 8.00 – 12.00
среда, 25.10. Драгана Леповић Стефановић педагог и помоћник директора ·         Бубањ 9.00 – 11.00

·         Чокот

Александар Радовановић, психолог ·         Крушце 10.15 – 11.20

·         Ново Село

четвртак, 19.10. Соња Марковић Томић, социјални радник ·         Лалинац 8.00 – 10.00

·         Мрамор

Миљан Бојанић, директор ·         Мрамор 8.30 – 9.30

·         Чокот

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.