Обавештење

Сви школски лаптоп рачунари и друга опрема треба да стоје у школи. Уколико се укаже потреба да се лаптоп изнесе из школе, потребно је тражити одобрење од директора и потписати реверс код секретара.