Седнице – обавештење

Одељенска већа свих разреда одржаће се у четвртак, 19. октобра 2017. године у 12 сати у просторији у којој је била библиотека.

Дневни ред:

 1. Евидентирање ученика којима је потребна додатна образовна, здравствена или социјална подршка;
 2. Процена индивидуалних капацитета ученика првог разреда;
 3. Предлагање плана посета културним установама, биоскопу, позоришту.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за четвртак, 19. октобар,  по завршетку седница одељенских већа и прелажем следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анекси Годишњег плана рада и Школског програма;
 3. Процена безбедности ученика;
 4. Формирање комисије за избор представника запослених у Школском одбору;
 5. Доношење одлуке за трајно ослобађање ученика наставе физичког васпитања;
 6. Разно.

У четвртак, 19. октобра 2017, часови ће у преподневној смени трајати по 35 минута. Поподневна смена почиње уобичајено и настава у тој смени  неће бити скраћена.

 

Седница Педагошког  колегијума одржаће се у петак, 20. октобра у 12.30 у Чокоту.

Дневни ред:

 1. Предлог набавке стручне литературе и наставних средстава;
 2. Усвајање плана посета културним установама, биоскопу, позоришту;
 3. Усвајање предлога Одељенског већа за ученике који ће образовање стицати по ИОП-у.

16.10.2017.

Директор

Миљан Бојанић