План обиласка издвојених одељења од 16. 10. 2017. до 20. 10.2017.

 

 

ДАТУМ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ МЕСТО
понедељак, 16.10. Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора ·       Чокот

·       Лалинац (12.00 – 14.00)

Соња Марковић Томић, социјални радник ·       Крушце (8.00 – 10.30)

·       Ново Село

Марина Перић, педагог ·       Чокот

·       Мрамор (14.00 – 16.00)

уторак, 17.10. Иван Митић, социјални радник ·       Горње Међурово (9.00 – 10.00)

·       Чокот

среда, 18.10. Манди Живковић, помоћник директора ·       Бубањ (9.00 -10.00)

·       Ново Село

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора ·       Бубањ (9.00 -10.00)

·       Чокот

четвртак, 19.10. Миљан Бојанић, директор ·       Доње Међурово (9.00 – 10.00)

·       Чокот

петак, 20.10. Александар Радовановић, психолог ·       Ново Село

·       Мрамор (12.00 – 13.45)

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.