План обиласка издвојених одељења од 9. 10. 2017. до 13. 10.2017.

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДАН МЕСТО
Иван Митић, социјални радник уторак, 10.10. ·       Бубањ (8.00-10.30)

·       Чокот

Миљан Бојанић, директор среда, 11.10. ·       Крушце (9.00)

·       Чокот

Манди Живковић, помоћник директора среда, 11.10. ·       Мрамор (13.30 -14.30)

·       Ново Село

Александар Радовановић, психолог четвртак, 12.10. ·       Лалинац (7.30-10.00)

·       Чокот

Миле Пенков, библиотекар и помоћник директора петак, 13.10. ·       Мрамор (9.00-11.00)

·       Мраморски Поток (11.00-12.00)

·       Ново Село (12.00 -15.30)

Драгана Леповић Стефановић, педагог и помоћник директора петак, 13.10. ·       Горње Међурово (пре подне)
Соња Марковић Томић, социјални радник петак, 13.10. ·       Доње Међурово (11.00-12.30)

·       Чокот

 

Напомена: Унети су само дани када се због обиласка издвојених одељења мења редовно радно време за одређеног стручног сарадника или представника руководства. Осталим данима за сваког од њих важи редовно радно време.