Наставничка екскурзија – плаћање

До поласка на наставничку екскурзију треба уплатити прву рату (720 динара) у рачуноводству.