Дневни ред за седницу Настваничког већа

Заказујем седницу Наставничког већа за 29. јун 2017. у 9 часова и предлажем следећи дневни ред:

 

  1. Усвајање записника са претходне седнице;
  2. Разматрање предлога Школског развојног плана;
  3. Анализа извештаја са реализованих екскурзија и рекреативне наставе;
  4. Анализа рада стручних већа и тимова у школској 2016/2017. години;
  5. Анализа резултата завршног испита;
  6. Анализа резултата истраживања у којима је учествовала наша школа;
  7. Подела решења за годишњи одмор;
  8. Разно.

Директор

Миљан Бојанић