Преузимање упутстава за завршни испит

Сви дежурни наставници, прегледачи и супервизори треба да код секретара школе преузму упутства за завршни испит.