Dnevni red za sednice

Седнице одељенских већа одржаће се у понедељак, 10. априла 2017. у 12 сати.

Дневни ред:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности;
 2. Анализа успеха и дисциплине ученика;
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по индивидуалном образовном плану, и предлози за евентуалну ревизију ИОП – а;
 4. Договор о организацији родитељских састанака;
 5. Разно.

 

Заказујем седницу Наставничког већа за среду, 12. април 2017. у 12 сати и предлажем следећи дневни ред:

 

 1. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисиплини ученика;
 3. Припремне активности за обележавање Дана школе;
 4. Утврђивање и одобравање предлога уџбеника и приручника за коришћење у настави – руски и немачки језик;
 5. Усвајање Анекса Годишњег плана рада;
 6. Процена безбедности ученика у школи;
 7. Разно – попуњавање анкета за самовредновање.

Оба дана часови у преподневној смени ће трајати по 35 минута.