Обавештења

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК

Одељенске старешине (самостално или уз Филипову помоћ) треба да ажурирају оцене у електронском дневнику до седница одељенских већа.

СЕДНИЦЕ – тромесечје

Седнице одељенских већа биће одржане 10. априла 2017. у 12 сати.

Седница Наставничког већа биће одржана 12. априла 2017. године у 12 сати.

Родитељски састанци биће заказани после ускршњег распуста.

НАДОКНАДА ЧАСОВА

Педагошки колегијум је на састанку одржаном 29. марта 2017. одлучио да се часови који ће бити изгубљени због екскурзија надокнаде „у ходу“. Препорука је да се за надокнаду искористе и дани када су одељенске старешине на екскурзији, па самим тим ученици других разреда којима предају имају мање часова.

Подсећамо о којим данима се ради:

  1. разред – понедељак;
  2. и 3. разред – петак;
  3. и 7. разред – среда и четвртак;
  4. разред – уторак и среда;
  5. разред – среда, четвртак и петак.