СУСРЕТ СА СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

У суботу, 18. марат  од 9 до 11 сати у Чокоту, организован је Сајам средњих школа за ученике 8. разреда.
Све нишке средње школе су позване на овај сајам, а ученици 8. разреда би требало, са својим родитељима/старатељима да дођу и информишу се о свим смеровима које нуде средње школе.
Због ефикасности и бољег информисања ученика и родитеља/ старатеља,  по две школе ће делити једну учионицу у којој  ће моћи да пруже информације из прве руке.
Распоред средњих школа по учионицама биће на улазним вратима матичне школе.