РАСПОРЕД ПОСЕТЕ ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА OД 6. МАРТА ДО 10. МАРТА

  Понедељак,

6.3.

Уторак,

7.3.

Среда,

8.3.

Четвртак,

9.3.

Петак,

10.3.

Миљан Бојанић,

директор

      Крушце,

9.00-10.00

 
Манди Живковић,

помоћник директора

    Мрамор,

15.30-18.00

   
Миле Пенков,

помоћник директора

      Мрамор,

11.30-12.30

 
Иван Митић,

социолог

        Мрамор,

15.30-18.00

Соња Марковић Томић,социолог       Лалинац,

8.00-10.00

 
Александар Радовановић,

психолог

Доње Међурово,

12.30-15.00

       
Драгана Леповић Стефановић,педагог   Мрамор,

15.30-18-00