Обавештење за одељенске старешине

Одељенске старешине могу да уносе оцене за друго полугодиште у електронски дневник. Сви који нису преузели шифре или имају било какав проблем у вези са уношењем оцена, треба да се обрате Филипу Клаину. Електронски дневник треба ажурирати сваких десет дана.