Обавештење за одељенске старешине

Одељенске старешине треба да анимирају родитеље који би присуствовали настави у наредном периоду. Подсећамо вас на утврђене дане отворених врата у другом полугодишту:

  • петак, 24. фебруар
  • уторак, 24. март
  • среда, 26. април
  • четвртак, 25. мај
  • петак, 2. јун

Родитељи могу присуствовати настави и другим данима.