Обавештења – седнице, родитељски састанци

Седнице одељенских већа одржаће се у понедељак, 30.1.2017. у 9 сати.

Дневни ред за одељенска већа:

 1. Анализа остваривања предвиђеног обавезног наставног плана и програма и ваннаставних активности у првом полугодишту;
 2. Анализа и утврђивање успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту;
 3. Разматрање постигнућа ученика који раде по ИОП-у;
 4. Организација родитељских састанака.

Заказујем седницу Наставничког већа за понедељак, 30.1.2017. (по завршетку седница одељенских већа) и предлажем  следећи дневни ред:

 1. Усвајање записника са претходне седнице;
 2. Анализа и усвајање извештаја одељенских већа о реализацији наставних и ваннаставних садржаја у првом полугодишту;
 3. Разматрање и усвајање извештаја одељенских већа о успеху и дисциплини ученика у првом полугодишту;
 4. Анализа рада актива, тимова и стручних већа;
 5. Утврђивање календара школских такмичења;
 6. Организација припремне наставе за ученике осмог разреда;
 7. Предлог изборног предмета други страни језик;
 8. Разно.

Родитељски састанци одржаће се у уторак, 31. јануара по следећем распореду:

 • у 17 часова – 5. и 7. разред и млађи разреди који су истој смени у Чокоту и Новом Селу;
 • у 18 часова – 6. и 8. разред и млађи разреди који су у истој смени у Чокоту и Новом Селу.

У издвојеним одељењима родитељске састанке треба одржати 31. 1. 2017. у терминима које одреде руководиоци издвојених одељења, о чему унапред обавештавају руководство школе.

 

Директор

Миљан Бојанић