Школа у којој се часови завршавају и почињу музиком и кад није Нова година