Попис

Поштовани,

У  прилогу вам достављам  Одлуку о обављању пописа   и образовању  комисија  за  попис  како бисте  знали  у  којој сте комисији.
Попис ће се обављати  од  9.  до 16.  јануара 2017. године.  Пописне листе се Централној  комисији  предају  до 17.1.2017.  године. Централна пописна  комисија је у обавези да  свој  извештај  преда  шефу  рачуноводства  и  секретару школе   до  20.1.2017. године.
Секретар  школе