Школа у којој се часови завршавају и почињу музиком