РАСПОРЕД ПОСЕТЕ ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА OД 12. ДО 16. ДЕЦЕМБРА

 

Понедељак,

12.12.

Уторак,

13.12.

Среда,

14.12.

Четвртак,

15.12.

Петак,

16.12.

Миљан Бојанић,

директор

Крушце,

9.00-10.00

Манди Живковић,

помоћник директора

Лалинац,

7.30-9.00

Миле Пенков,

помоћник директора

Мрамор,

12.00-13.00

Иван Митић,

социолог

Мрамор,

15.00-18.00

Соња Марковић Томић,социолог Ново Село/Мрамор

12.30-15.00/15.00-18.00

Александар Радовановић,

психолог

Мрамор,

13.30-15.00

Драгана Леповић Стефановић,педагог Лалинац,

7.30-9.00