ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС – Званични сајт Републичке комисије за упис ученика у средњу школу

Званични сајт Репубичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе се ових дана преуређује и биће доступан за неколико дана на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs.

То значи, да ће наредних неколико дана или бити недоступан или ће бити видљиви само прошлогодишњи статистички подаци.

Овогодишњи подаци из овогодишње централне базе података РУК биће доступни тек за неколико дана.