Каландар и сатница пријемних испита за специјализована одељења у гимназијама и средњим стручним школама (уметничким и музичким)

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
за школску 2015/2016. годину
дан датум и време
Пријемни испити за одељења у школама
у којима се део наставе остварује на страном језику
субота 28.05.
од 10 ч
Пријемни испити у музичким и балетским школама четвртак
петак
субота
02., 03. и 04.06.
од 10 ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак
субота
недеља
03. ,04. и 05.06.
од 9-12 и 14-17 ч
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима субота 04.06.
од 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за физику (математика/физика) и
пријемни испит за обдарене ученике у рачунарској гимназији (математика)
недеља 05.06.
од 10 до 12 ч испит из математике,
од 14 до 16 ч испит из физике
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима субота
недеља
04.06-05.06.
од 10 до 12 ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота
недеља
04. и 05.06. од 09 до 14 ч
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу понедељак
петак
од 30.05 до 10.06.
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима, одељењима за ученике са посебним способностима за физику и одељењима за обдарене ученике у рачунарској гимназији среда 08.06. до 8 ч
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама четвртак 09.06. до 8 ч
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) четвртак 09.06. од 8-16 ч
Коначни резултати пријемних испита
(детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит)
петак 10.06. до 12 ч