Састав стручних органа школе

Састав стручних органа школе

 

Одељенска већа

 

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА РУКОВОДИЛАЦ
1. РАЗРЕДА Ивана Илић
2. РАЗРЕДА Светлана Миљковић
3. РАЗРЕДА Драгана Салимовић
4. РАЗРЕДА Соња Јовановић
5. РАЗРЕДА Света Бојковић
6. РАЗРЕДА Слађана Миланов
7. РАЗРЕДА Иван Тасић
8. РАЗРЕДА Милка Спасић

 

Стручна већа

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЧЛАНОВИ ПРЕДСЕДНИК
Стручно веће за разредну наставу наставници разредне наставе Весна Смиљковић
Стручно веће за друштвене науке наставници историје и географије Радосав Лакићевић
Стручно веће за природне и техничке науке наставници хемије, физике, биологије, техничког и информатике Младен Јовановић
Стручно веће уметности и вештина наставници ликовне и музичке културе Ирена Филиповић
Стручно веће за физичко васпитање наставници физичког васпитања Зоран Ђурић
Стручно веће за српски језик наставници српског језика Оливера Раденковић
Стручно веће за математику наставници математике Јелена Васић
Стручно веће за стране језике наставници енглеског и француског језика Лидија Крстић

 

Стручни активи

 

СТРУЧНИ АКТИВ ПРЕДСЕДНИК ЧЛАНОВИ
Стручни актив за развојно планирање Миљан Бојанић, директор Манди Живковић

Драгана Леповић Стефановић

Александар Радовановић

Слађана Марјановић

Миле Пенков

Виолета Милосављевић

Младен Јовановић

Звонимир Стоиљковић

Габријела Костић

Миљана Дејковић

Стручни актив за развој школског програма Манди Живковић, помоћник директора Драгана Леповић Стефановић

Аница Бреберина

Андријан Тасић

Сузана Ристић

Војкан Јовчић

Драгана Стоиљковић

Јелена Вучковић

Виолета Милосављевић

Милка Спасић

 

Стручни тимови

 

ТИМ ПРЕДСЕДНИК ЧЛАНОВИ
Стручни тим за инклузивно образовање Валентина Вељковић Николић Веселинка Станковић

Даниела Манојловић

Лидија Крстић

Владица Тошић

Јелена Милосављевић

Милена Станковић

Александар Радовановић

Драгана Леповић Стефановић

Стручни тим за самовредновање школе Веселинка Станковић Биљана Миленковић

Валентина Вељковић Николић

Биљана Живковић

Иван Тасић

Силвана Видојковић

Марина Најдановић Лукић

Јелена Филиповић

Драгана Леповић Стефановић

Стручни тим за безбедност и заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања Александар Радовановић Татјана Јовановић

Биљана Миленковић

Јелена Вучковић

Даниела Манојловић

Света Бојковић

Младен Јовановић

Милица Стојковић

Светлана Момчилов

Светалана Миљковић

Иван Живић

Тим за професионалну оријентацију Драгана Леповић Стефановић Милица Стојковић

Андријан Тасић

Јелена Филиповић

Татјана Јовановић

Аница Бреберина

Тим за организацију екскурзија Иван Тасић Радосав Лакићевић

Слађана Панић

Оливера Раденковић

Војкан Јовчић

Зоран Ђурић

Братислава Петровић

Славица Вучковић

Силвана Видојковић

Ивана Зец

Драгана Торбица

Љиљана Тасев

Срђан Илић

Татјана Лазаров

Љиљана Станковић

Тим за медијску промоцију школе Марица Трајковић Антић Драган Циндрић

Миле Пенков

Цонка Стефановић

Младен Јовановић

Александра Димитријевић

Татјана Миленковић

Јована Бојанић

Виолета Ђорђевић

Јелена Влатковић

Ирена Филиповић

 

Педагошки колегијум

 

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
Председници стручних већа Стручно веће за разредну наставу Весна Смиљковић
Стручно веће за друштвене науке Радосав Лакићевић
Стручно веће за природне и техничке науке Младен Јовановић
Стручно веће уметности и вештина Ирена Филиповић
Стручно веће за физичко васпитање Зоран Ђурић
Стручно веће за српски језик Оливера Раденковић
Стручно веће за математику Јелена Васић
Стручно веће за стране језике Лидија Крстић
Председници стручних актива Стручни актив за развојно планирање Миљан Бојанић
Стручни актив за развој школског програма Манди Живковић
Представници стручних сарадника педагог школе Драгана Леповић Стефановић
психолог школе Александар Радовановић
Напомена: Проширени састав Педагошког колегијума чине и руководиоци одељенских већа 1-4. разреда.