Списак школа у којима ће бити изложени одобрени уџбеници

Поштовани родитељи, Ово је списак школа у којима ће бити изложени одобрени уџбеници, од којих ће стручна већа и наставничко веће бирати оне по којима ће се радити у нашој школи, па их можете погледати:

1. ОШ „Вожд Карађорђе“ НИШ ул. Вожда Карађорђа бр. 29

Директор: Милена Костић 064/ 122-10-27 018/ 526-581 018/ 526-580

УЏБЕНИЦИ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК И СВЕ СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ

2. ОШ „Ратко Вукићевић“ НИШ ул. Ратка Вукићевића бб

Директор: Дивна Стевановић 064/ 39-111-91 018/ 522-209 018/ 522-210

УЏБЕНИЦИ ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ, од I-IV разреда

3. ОШ „Свети Сава“ НИШ ул. Гарсије Лорке бб

Директор: Радмила Ивковић 064/ 887-62-39 018/ 234-164 018/ 233-891

УЏБЕНИЦИ ЗА МАТЕМАТИКУ, ФИЗИКУ, ХЕМИЈУ, ИНФОРМАТИКУ И ТЕХНИЧКО

4. ОШ „Учитељ Таса“ НИШ ул. Рајићева 24

Директор: Радмила Крстић 060/ 696-5290 018/ 522-834 018/ 526-777

УЏБЕНИЦИ ЗА БИОЛОГИЈУ, ГЕОГРАФИЈУ, ИСТОРИЈУ, МУЗИЧКО И ЛИКОВНО