Дани отворених врата за школску 2015/2016.

ПРВО ПОЛУГОЂЕ ДРУГО ПОЛУГОЂЕ
28. СЕПТЕМБАР 22. ФЕБРУАР
20. ОКТОБАР 22. МАРТ
18. НОВЕМБАР 20. АПРИЛ
24. ДЕЦЕМБАР 19. МАЈ
22. ЈАНУАР

10. ЈУН