Обавештење за упис у први разред

 ОШ «Десанка Максимовић», Чокот   –        М. Тита  бр. 18

      18250  Ново Село –    Тел: 018/4561-553 – Факс: 018/4265-100

                          E-mail: desankamaksimoviccokot@gmail.com

                                        О   Б   А   В   Е   Ш   Т   Е   Њ   Е

Пријава  за  упис  деце   у  ПРВИ  РАЗРЕД   основне школе    обављаће  се       oд  15.03.2016 –  15.4.2016 . године

Родитељи –  старатељи  деце рођене   2009. године  и  до  краја  марта  2010.   године  дужни су  до до неведеног  датума  обаве  пријаву деце  за  упис.

Документа  потребна  за  упис :

1.     Извод из  матичне  књиге рођених .

2.     Уверење-  потврда Установе  за предшколско  образовање “ Пчелица “  о  похађању  припремног предшколског  програма .

Пријава  за  упис  деце у  први разред основне школе уз обавезно                          достављање   наведене   документације  вршиће се   од  15.03-15.04.2016   у времену  од 10  до 14 часова   у просторијама  секретара школе у  матичној  школи у Чокоту .

Контакт телефон   : 018/4265-100

4.03.2016